เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้นโรงพยาบาลสัตว์สาคร   เริ่มจากคลีนิกเล็กๆในซอยบ้านเช่า ที่ก่อตั้ง ปี พ.ศ. 2517  โดยเริ่มก่อตั้งกิจการ                  โดย นาย สมบูรณ์ จันทร์ศศิธร ( หมออ่าง )  เพื่อทำการรักษาสัตว์เลี้ยงของเจ้าของในละแวกมหาชัย ต่อมากิจการเจริญเติบโต ทำให้มีสัตว์เลี้ยงมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ร่วมกับความไม่สะดวกของสถานที่เนื่องจากไม่มีที่จอดรถ จึงต้องทำการขยายกิจการขึ้นเป็น โรงพยาบาลสัตว์สาครและย้ายที่ทำการมาตั้งที่ ริมถนนเอกชัย ในปี พ.ศ.2556 เพื่อขยายการบริการและเพิ่มคุณภาพในทุกการรักษาให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีการบริการด้วยความรักและความตั้งใจ สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองทุกการรักษาอย่างเร่งด่วนและครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน   วิสัยทัศน์        เป็นโรงพยาบาลสัตว์ทีมีคุณภาพมาตรฐาน ใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย ใส่ใจผู้มารับบริการ ในราคาที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงบริการได้     พันธกิจ  รักษาคุณภาพมาตรฐานระบบบริหารจัดการ และการบริการทางสัตวแพทย์  รวมถึงเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าถึงมาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งระดับประเทศและระดับสากล แสวงหา และพัฒนานวัตกรรมระบบบริการทางสัตวแพทย์รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการให้บริการที่รวดเร็ว แม่นยำ และตรงต่อความต้องการ […]

admin

5 December,2019

รายชื่อสัตวแพทย์

นสพ. จักรพงค์ จันทร์ศศิธร (หมอเป้) สพ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-6597/2551 สพญ.หทัยชนก อรุณชัยชนะ (หมอยุ้ย) สพ.บ.มหาวิทยาลัยมหานคร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 01-11018/2558 สพญ. กมลชนก คูเจริญไพศาล (หมอนก) สพ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  01-11249/2559

admin

26 November,2019

อาหารสัตว์ และสินค้าสัตว์เลี้ยง

                                          โรงพยาบาลสัตว์สาครได้มีบริการจำหน่ายอาหารสัตว์ อาหารประกอบการรักษาโรค อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม  รวมไปถึงของใช้ต่างๆ อุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ ที่มีคุณภาพ เพื่อสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักของท่านในราคาเทียบเท่ากับที่จำหน่ายทั่วไปทางอินเทอร์เน็ต 

admin

22 November,2019

ห้องฝากสัตว์ป่วย

                        ภายในถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสุนัขและแมวได้หลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ที่พักเป็นสแตนเลสเรียบ 3 ด้านสามารถ ถอดที่รองออกมาล้างทำความสะอาดง่ายไม่เป็นสนิม มีการแยกเป็นสัดส่วนคือ ห้องพักสุนัข ห้องพักแมว ห้องพักสัตว์ป่วยติดเชื้อ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าลูก ๆ ของท่านได้รับการดูและรักษาอย่างดีที่สุด  มีการออกแบบให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ มีชั้นวางเก็บอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย มีแสงไฟสว่างเพียงพอ พร้อมด้วยอุปกรณ์ดูแลอาการของสัตว์ป่วยต่างๆ เช่น กล่องควบคุมอุณหภูมิและออกซิเจน ทำให้ลูก ๆของท่านไม่เครียด ในระหว่างการให้ออกซิเจน และได้รับออกซิเจนที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสม มีเครื่องให้น้ำเกลืออัตโนมัติ (Infusion pump) เพื่อควบคุมการให้สารน้ำและสารอาหารผ่านทางเส้นเลือดในปริมาณที่เหมาะสมและ อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด                          มีสัตวแพทย์ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ […]

admin

22 November,2019

ห้องฝากสัตว์ป่วยติดเชื้อ

                    เป็นห้องพักสำหรับสัตว์ป่วยด้วยโรคติดเชื้อลำไส้อักเสบ (พาร์โวไวรัส) และโรคหัดแมว  จะอยู่คนละชั้นกับสัตว์ป่วยทั่วไป โดยกรงเป็นสแตนเลสผิวเรียบทุกด้านเพื่อทำความสะอาดได้ง่ายและไม่เป็นที่สะสมของเชื้อ สัตว์ป่วยทุกกรงจะมีการให้น้ำเกลือและสารอาหารเข้าทางเส้นเลือดโดยควบคุมผ่านเครื่องให้น้ำเกลืออัตโนมัติ (Infusion pump) เพื่อให้ได้รับสารน้ำและสารอาหารอย่างเพียงพอในเวลาที่กำหนด และเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของสัตว์ป่วยติดเชื้อ                   ในห้องพักยังมีการฆ่าเชื้อด้วยระบบหลอดยูวี มีการจำกัดคนเข้าออกห้องพักสัตว์ป่วย รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้งานต่างๆ อย่างเคร่งครัด สัตวแพทย์ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่เข้าไปทำการดูแลสัตว์ป่วยจะได้รับการฆ่าเชื้อที่มือและเสื้อผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานก่อนออกจากห้องทุกครั้ง เพื่อตัดการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังสัตว์ป่วยตัวอื่นในโรงพยาบาลสัตว์      

admin

22 November,2019

ศัลยกรรม

                            เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมทั่วไปอย่างครบวงจร ทั้งการตรวจวินิจฉัย การรักษา ไปจนถึงการผ่าตัด เช่น  การทำหมัน การทำฟัน การตัดนิ้ว การตัดหาง การตัดเนื้องอกเล็กๆ และการผ่าคลอด ฯลฯ โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งศัลยแพทย์ทั่วไป ทีมผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในการผ่าตัด รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อันทันสมัย เพื่อให้ผลการรักษาอยู่ในระดับมาตรฐานสากลสามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่มคือ การผ่าตัดเล็ก (Minor soft Tissue surgery) : สัตว์ฟื้นตัวโดยใช้เวลาไม่นาน การผ่าตัดดังกล่าวได้แก่ การทำหมัน การทำฟัน การตัดนิ้ว การตัดหาง การตัดเนื้องอกเล็กๆ และการผ่าคลอด เป็นต้น การผ่าตัดขนาดใหญ่ (Major soft Tissue surgery) : เป็นการผ่าตัดที่ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดค่อนข้างนาน […]

admin

22 November,2019

อายุรกรรม

              หน่วยอายุรกรรม มีหน้าให้บริการตรวจรักษาสัตว์ป่วยโรคอายุรกรรม โรคทั่วไป โรคติดต่อทั่วไป และโรคติดต่ออันตราย รวมทั้งสัตวป่วยเฉพาะโรคตั้งแต่ภาวะการเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง ด้วยการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง   ในการตรวจวินิจฉัย ภายใต้การดูแลโดยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา พร้อมด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการตรวจสัตว์เลี้ยงของท่าน              ให้การดูแลในเชิงเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ แบบองค์รวมโดยให้การดูแลแบบองค์รวมจากสุขภาพกาย สู่สุขภาพใจ จากการรักษา สู่การพยายามป้องกัน เพื่อลดการเกิดโรคหรือโรคแทรกซ้อนในอนาคตและหากวินิจฉัยเบื้องต้นแล้วมีความจำเป็นต้องส่งสัตว์ป่วยเพื่อให้ได้รับการรักษาเฉพาะทางของโรคนั้นๆ ทางหน่วยอายุรกรรมได้จัดเตรียมทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาต่างๆ เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ              พร้อมด้วยทีมผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และมีบริการให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับโรคต่างๆ รวมถึงการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ  และ ฉีดวัคซีนต่าง ๆ ในสุนัข โรคอายุรกรรมทั่วไป ได้แก่      -โรคผิวหนัง      -โรคระบบทางเดินหายใจและปอด […]

admin

22 November,2019

การรักษา

                           โรงพยาบาลสัตว์สาครให้บริการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขและแมว โดยแบ่งเป็นการรักษาเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนอายุรกรรม ส่วนศัลยกรรม และหน่วยการตรวจวินิจฉัย โดยคำนึงถึงการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงตามมาตรฐานการรักษาทางสัตวแพทย์ ด้วยทีมสัตวแพทย์ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ โดยคำนึงถึงหลักวิชาการและความรวดเร็วของการรักษาเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมด้วยการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้เกิดผลสูงสุดในการรักษา และเพื่อให้เกิดความรวดเร็วของการรับบริการ ทางโรงพยาบาลจึงมีสัตวแพทย์ลงตรวจประจำ 2 ท่านทุกวันทำการ ในวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ และ 3 ท่านในวันอาทิตย์    

admin

22 November,2019

การบริการ

                     โรงพยาบาลสัตว์สาครให้บริการ  โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนการรักษาสัตว์  ฝ่ายอายุกรรม ฝ่ายศัลยกรรม ฝ่ายการตรวจวินิจฉัยและป้องกันโรคสัตว์ ส่วนห้องฝากสัตว์ป่วย และสัตว์ป่วยติดเชื้อ  ส่วนบริการขายอาหารสัตว์ อาหารรักษาโรคและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง                    

admin

22 November,2019
1 2