การถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยระบบดิจิตอล (Digital Radiography)

การถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยระบบดิจิตอล (Digital Radiography)

        ระบบเอกซเรย์แบบดิจิตอล (Digital Radiography: DR) เป็นเทคโนโลยีที่มาแทนที่ระบบเอกซ์เรย์ปัจจุบันที่ใช้ฟิล์ม โดยระบบเอกซเรย์ดิจิตอล จะช่วยให้สัตวแพทย์ได้รับภาพถ่ายทางรังสีและผลวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากฟิล์มที่ได้ไม่ต้องเสียเวลาผ่านกระบวนการล้างฟิล์มในห้องมืด แต่เป็นการประมวลผลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง ซึ่งมีข้อดีดังนี้ 

  • ทำให้สัตวแพทย์วินิจฉัยโรคและให้การรักษาสัตว์ป่วยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
  • สัตว์ป่วยได้รับการวินิจฉัยและการรักษาเร็วขึ้น ลดเวลาการรอคอยผลการเอกซเรย์ เนื่องจากการล้างฟิล์มและการค้นหาฟิล์ม
  • สามารถปรับความคมชัดของภาพได้มากขึ้นเนื่องจากเป็นภาพดิจิตอล จึงลดการถ่ายซ้ำจากการที่ภาพไม่ชัดในระบบฟิล์ม เป็นการลดปริมาณรังสีที่สัตว์ได้รับ
  • ภาพที่ได้เป็นภาพดิจิตอลมีความคมชัดมากขึ้นและไม่เสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลาเมื่อเทียบกับฟิล์ม
  • ลดการสูญหายของฟิล์มเอกซเรย์เก่าที่เกิดขึ้นในระบบเดิม
  • ภาพถ่ายเอกซเรย์ที่ได้เก็บในฐานข้อมูลของสัตว์ป่วย สัตวแพทย์ผู้รักษาสามารถเรียกดูเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงจากภาวะโรคและผล การรักษาช่วยในการวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล ทำให้สามารถรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใช้เพื่อตรวจสอบ

  • การแตกหักของกระดูก ความผิดปกติของกระดูกและข้อ
  • ตรวจนับจำนวนลูก และประเมินการคลอดของสุนัขและแมว
  • ตรวจดูขนาดหัวใจและช่องอก 
  • ตรวจระบบทางเดินหายใจ หลอดลมและปอด
  • ตรวจดูนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ หรือไต