ห้องฝากสัตว์ป่วย

 

                      ภายในถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสุนัขและแมวได้หลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ที่พักเป็นสแตนเลสเรียบ 3 ด้านสามารถ ถอดที่รองออกมาล้างทำความสะอาดง่ายไม่เป็นสนิม มีการแยกเป็นสัดส่วนคือ ห้องพักสุนัข ห้องพักแมว ห้องพักสัตว์ป่วยติดเชื้อ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าลูก ๆ ของท่านได้รับการดูและรักษาอย่างดีที่สุด  มีการออกแบบให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ มีชั้นวางเก็บอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย มีแสงไฟสว่างเพียงพอ พร้อมด้วยอุปกรณ์ดูแลอาการของสัตว์ป่วยต่างๆ เช่น กล่องควบคุมอุณหภูมิและออกซิเจน ทำให้ลูก ๆของท่านไม่เครียด ในระหว่างการให้ออกซิเจน และได้รับออกซิเจนที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสม มีเครื่องให้น้ำเกลืออัตโนมัติ (Infusion pump) เพื่อควบคุมการให้สารน้ำและสารอาหารผ่านทางเส้นเลือดในปริมาณที่เหมาะสมและ อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 

                        มีสัตวแพทย์ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ภายในห้องพัก มีความเป็นระเบียบ สะอาด ปราศจากเชื้อโรคต่าง ๆ ท่านจึงมั่นใจได้ว่า มีการเฝ้าระวังอาการป่วยของลูกๆ ของท่านอย่างใกล้ชิด ลูก ๆ ของท่านจะมีความสะดวกสบายลดความเครียด และปราศจากโรคแทรกซ้อน ภายหลังการรักษา