Ultrasound (การอัลตราซาวด์)

Ultrasound (การอัลตราซาวด์)

     การอัลตราซาวด์ Ultrasound : การตรวจอัลตราซาวด์ เป็นการตรวจทางการแพทย์ที่อาศัยคลื่นความถี่สูงเกินความสามารถที่หูมนุษย์จะได้ยิน (สูงกว่า 20,000 รอบต่อวินาที) ส่งคลื่นเสียงผ่านหัวตรวจไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ต้องการตรวจ เมื่อคลื่นเสียงกระทบกับเนื้อเยื่อร่างกายต่างชนิดกันจะหักเหสะท้อนกลับมาสู่หัวตรวจต่างกันไปตามแต่ชนิดของเนื้อเยื่อ จากนั้นเครื่องอัลตราซาวด์จะนำคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับนี้แปลงเป็นภาพ 2 มิติ ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตามการเคลื่อนที่ของหัวตรวจในขณะนั้น และสามารถนำมาสร้างภาพเป็น 3 มิติ เหมื่อนการถ่ายรูป

  • การตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ภายในช่องท้อง
  • ตรวจเช็คประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ (Echocardiography)
  • ตับ ตรวจดูก้อนเนื้องอกหรือการแพร่กระจายของมะเร็งจากอวัยวะอื่นๆ มายังตับ ตรวจดูขนาดของตับ ดูภาวะผิดปกติ เช่น ตับแข็ง ฯลฯ
  • ถุงน้ำดี ตรวจหานิ่วถุงน้ำดีอักเสบ มะเร็ง และเนื้องอก อื่นๆ ของถุงน้ำดี
  • ท่อน้ำดี ตรวจดูภาวะอุดตันจากนิ่ว หรือเนื้องอก มะเร็ง ภาวะตีบตัน หรือโป่งพอง ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติแต่กำเนิด
  • ตับอ่อน ตรวจดูเนื้องอก มะเร็งภาวะตับอ่อนอักเสบ ตรวจหานิ่วในท่อตับอ่อน
  • ม้าม ดูขนาดของม้าม ตรวจดูภาวะฉีกขาดเลือดออกในรายที่ประสบอุบัติเหตุ
  • ไต ใช้ตรวจหานิ่วในเนื้อไต และท่อไต ตรวจหาเนื้องอกและซิสต์ของไต วัดขนาดไตในผู้ป่วยไตวาย ไตอักเสบความผิดปกติแต่กำเนิด
  • การตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะอุ้งเชิงกราน มดลูก ดูขนาดของมดลูก ต่อมลูกหมาก ตรวจหาเนื้องอกในมดลูกและรังไข่ และก้อนเนื้อในอุ้งเชิงกราน
  • ตรวจเช็คลูก การตั้งท้อง กำหนดการคลอด
  • ตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะที่อยู่ตื้นอื่นๆ เช่น ต่อมธัยรอยด์ เต้านม
  • ตรวจดูความผิดปกติของหลอดเลือด เช่น ภาวะหลอดเลือดโป่งพอง ภาวะหลอดเลือดตีบหรืออุดตัน เป็นต้น
  • ตรวจเพื่อเป็นแนวทาง และวางตำแหน่งเข็มในการเจาะดูดหรือตัดชิ้นเนื้อพื่อส่งตรวจต่อไป

       การเตรียมตัวสัตว์ก่อนเข้ารับการตรวจอัลตราซาวด์ :หลังจากที่นัดตรวจอัลตราซาวด์กับคุณหมอแล้ว ควรจะเตรียมตัวสัตว์ก่อนเข้ารับการตรวจ ดังนี้

   1. งดอาหารอย่างน้อย 8 ชม. ก่อนถึงเวลาตรวจ เนื่องจากอาหารในทางเดินอาหารจะขัดขวางการมองเห็น และอาจส่งผลการแปรผลได้ยากยิ่งขึ้น
   2. สามารถให้สัตว์เลี้ยงกินน้ำได้ ไม่ต้องอดน้ำนั่นเอง จากคลื่นเสียงสามารถผ่านตัวกลางที่เป็นน้ำได้
   3. เมื่อถึงวันเวลานัดหมาย ควรนำยาต่างๆ ที่ได้ให้กับสัตว์ก่อนหน้านี้มาด้วย
   4. หากมีฟิล์ม X-ray ที่เกี่ยวข้องจะต้องนำมาด้วยประกอบการวินิจฉัย
   5. มาก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 15-20 นาที เพื่อเข้าเตรียมตัวก่อนการตรวจ สัตว์เลี้ยงของท่านอาจจะต้องถูกโกนขนบริเวณท้อง เนื่องจากขนจะขัดขวางคลื่นเสียง และส่งผลต่อการแปรผลที่ทำได้ยาก หรือผิดพลาดได้
   6. หากก่อนการตรวจ เกิดความผิดปกติใดๆ ขึ้น จะต้องแจ้งให้คุณหมอทราบด้วย
   7. การตรวจวินิจฉัย ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์จะใช้เวลาตรวจโดยเฉลี่ย ประมาณ 30-45 นาที

ข้อดีของการตรวจด้วยอัลตราซาวด์

  • ผู้ป่วยไม่เจ็บตัว และไม่เป็นอันตราย หรือภาวะแทรกซ้อนต่อผู้ป่วย รวมทั้งลูกสัตว์ในท้อง
  • การเตรียมตัวและวิธีการตรวจไม่ยุ่งยาก
  • ราคาต่อหน่วยไม่สูง