ศัลยกรรม

               

            เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมทั่วไปอย่างครบวงจร ทั้งการตรวจวินิจฉัย การรักษา ไปจนถึงการผ่าตัด เช่น  การทำหมัน การทำฟัน การตัดนิ้ว การตัดหาง การตัดเนื้องอกเล็กๆ และการผ่าคลอด ฯลฯ โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งศัลยแพทย์ทั่วไป ทีมผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในการผ่าตัด รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อันทันสมัย เพื่อให้ผลการรักษาอยู่ในระดับมาตรฐานสากลสามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่มคือ

 • การผ่าตัดเล็ก (Minor soft Tissue surgery) : สัตว์ฟื้นตัวโดยใช้เวลาไม่นาน การผ่าตัดดังกล่าวได้แก่ การทำหมัน การทำฟัน การตัดนิ้ว การตัดหาง การตัดเนื้องอกเล็กๆ และการผ่าคลอด เป็นต้น
 • การผ่าตัดขนาดใหญ่ (Major soft Tissue surgery) : เป็นการผ่าตัดที่ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดค่อนข้างนาน และต้องใช้เวลาในการพักฟื้น เกิดข้อแทรกซ้อนได้ และควรได้รับการดูแลหลังจากการผ่าตัดอย่างใกล้ชิด การผ่าตัดดังกล่าวได้แก่ การผ่าตัดช่องอกและกระบังลม การตัดต่อลำไส้ การแปลงเพศ การแก้ไขสภาวะกระเพาะบิด แก้ไขนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ การผ่าตัดแปลงเพศแมวเพศผู้  มดลูกอักเสบเป็นหนอง (Pyometra) เป็นต้น

 

ศัลยกรรมโรคตา (Opthalmic surgery)

  • โรคหนังตาที่สามโผล่ยื่นหรือเชอร์รี่อาย (Cherry eye)
  • โรคแผลหลุมที่ผิวกระจกตาและแผลหลุมลึกที่กระจกตา (Correction of corneal ulcer and descemetocoele with third eye lid flap)
  • โรคหนังตาม้วนเข้า (Entropion)
  • โรคหนังตาม้วนออก (Ectropion)
  • โรคขนตางอกทิ่มเข้าเปลือกตาด้านใน (Ectopic cilia)
  • การควักลูกตา (Enucleation)

 

ทันตกรรม(Dentistry)

  • ให้บริการทางทันตกรรมทั่วไป ขูดหินปูน ถอนฟัน
  • ให้บริการทางทันตกรรมเฉพาะทาง เช่น ศัลยศาสตร์ช่องปากและหน้าโดย หรือกระดูกบริเวณใบหน้าและกรามแตก