ห้องปฏิบัติการทางโลหิตวิทยา และพยาธิวิทยา (In-House Laboratory)

ห้องปฏิบัติการทางโลหิตวิทยา และพยาธิวิทยา (In-House Laboratory)

 • การตรวจนับจำนวนความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count, CBC):  สามารถทราบผลใน 5 นาที 

                   - การตรวจนับเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด เพื่อตรวจสอบภาวะการติดเชื้อ ภาวะโลหิตจางและภาวะการแข็งตัวของเลือดต่ำ 

 

 

 • การตรวจทางชีวเคมี (Biochemistry):  สามารถทราบผลใน 15 นาที

 ได้แก่

  • การตรวจการทำงานของไต (Kidney function test) ได้แก่ BUN , Creatinine
  • การตรวจการทำงานของตับ (Liver function tests) ได้แก่ ALT, AST, ALP, Total bilirubin, Albumin, Globulin  
  • การตรวจเบาหวาน หรือน้ำตาลในเลือด ได้แก่ Glucose
  • การตรวจฮอร์โมน เช่น Total T4 (TT4) เป็นต้น

 

 

 

 • การตรวจปัสสาวะ เช่น ความถ่วงจำเพาะ คุณสมบัติทางกายภาพ  เป็นต้น สามารถทราบผลใน 30 นาที
 • การตรวจชุดทดสอบโรคต่างๆ: เช่น โรคลำไส้อักเสบในสุนัข โรคหัดสุนัข โรคพยาธิในเม็ดเลือดสุนัข โรคพยาธิหนอนหัวใจ โรคหัดแมว โรคเอดส์แมวและโรคลิวคีเมียแมว เป็นต้น สามารถทราบผลใน 10 นาที 
 • การตรวจทางพยาธิวิทยา เช่น การตรวจเซลล์สามารถทราบผลใน 15 นาที การตรวจชิ้นเนื้อทราบผลภายใน 5 วันทำการ