การบริการ

                     โรงพยาบาลสัตว์สาครให้บริการ  โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนการรักษาสัตว์  ฝ่ายอายุกรรม ฝ่ายศัลยกรรม ฝ่ายการตรวจวินิจฉัยและป้องกันโรคสัตว์ ส่วนห้องฝากสัตว์ป่วย และสัตว์ป่วยติดเชื้อ  ส่วนบริการขายอาหารสัตว์ อาหารรักษาโรคและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง                    

admin

22 November,2019